Voor levering, reparatie, onderdelen of informatie van Flygt neemt u contact op met Pompdirect.

FLYGT onderwaterpompen dompelpompen voor toepassing als vuilwaterpomp en afvalwaterpomp. De Flygt dompelpomp kan uitgevoerd worden met vortexwaaier (D3000), kanaalwaaier (C3000&N3000), versnijdend (M3000) en met verende waaier. Hiermee is de 
New Line serie (N3000) dompelpomp uitgerust. De Flygt pomp is verkrijgbaar met eigen koelmantel (voor droge opstelling), emc kabel, sealkamer en lagertemperatuur en in Atex.

FLYGT drainagepompen klokpompen worden toegepast voor het verpompen van abrasieve vloeistoffen zoals water met zand. Deze Flygt pompen zijn handig (laag gewicht), robuust, bestand tegen droogloop en onderhoudsarm. Flygt heeft drainage pompen uit de Ready serie; de Flygt Ready 4 - BS2004 en de Flygt Ready 8 - BS2008 en drainage pompen uit de 2600 serie en de Bibo serie. Een aantal pompen zijn in heetwater uitvoering verkrijgbaar.

FLYGT drukriolering voor afvalwater als alternatief voor vrij vervalriolering. Er zijn verschillende typen dompelpompen te selecteren; D3000 (vortexwaaier), C3000&N3000 (kanaalwaaier) en de M3000 (versnijdend). Er zijn Flygt standaard gemalen; het minigemaal en totaalgemaal, met één of twee pompen. In het minigemaal worden de Flygt CP3057 en  Flygt MP3068 veel toegepast. Er is een uitgebreid scala aan besturingsystemen beschikbaar.

FLYGT afvalwaterbehandeling , waar gebruik gemaakt wordt van Flygt mixers, voorstuwers en beluchters. Flygt mixers en voortstuwers dienen de gehele inhoud van een
tank of bassin in beweging te houden om op die manier bezinksel tegen te gaan. De Flygt
Floget beluchtingsunit zorgt met behulp van zuurstof dat bacteria en micro-organismen voor afbraak zorgen van organisch materiaal in afvalwater. Meer over mixers www.flygtmixers.nl

Onderhoud, reparatie en onderdelen voor de Flygt pompen en Flygt mixers.
Continuïteit is belangrijk voor uw proces, u wilt snel geholpen en te woord gestaan worden.
Wij kunnen het onderhoud of de reparatie aan uw pomp of mixers uitvoeren, waarbij ook een onderhoudscontract mogelijk is. Voert u de reparatie zelf uit dan kunt u bij ons de juiste onderdelen verkrijgen.